یارو مرده میره پیش دکتر

به دکتره میگه

آقای دکتر من ازدواج کردم

ولی خانمم حامله نمیشه.
.

.

.

.
آقای دکتر ازش میپرسه

چند وقت میشه ازدواج کردین

مرده میگه دو هفتس.
.

.

.

.

.
آقای دکتر بهش میگه

برو دیوث به کارت برس

زود پز که نیس

دسته کم باید نه ماه صب کنی.

منبع : بروبچ هفشجاني(◕‿◕) |زود پز که نیس
برچسب ها : دکتر ,آقای ,میگه ,آقای دکتر